อดว่ายข้ามเจ้าพระยา! เต้เสียใจ กกต.เบรก ชี้ผิดกฎหมายเลือกตั้ง

Advertisement จากกรณี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ และอดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ประกาศเจตจำนงค์ในการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อหารายได้นำเงินไปช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม ตามพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยไปยื่นหนังสือถึงกกต. ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เพื่อขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนจะซ้อมว่ายน้ำรวมกว่า 9 ครั้ง Advertisement เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2565 นายมงคลกิตติ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า “กกต.ตอบแล้วไม่สามารถรับบริจาคได้ เสียใจช่วยประชาชนน้ำท่วมไม่ได้ ส.ส.เต้007” พร้อมลงภาพหนังสือจาก กกต. ที่ตอบข้อสอบถามถึงเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยระบุใจความว่า “ตามความประสงค์จะดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานั้น เห็นว่า สามารถดำเนินการได้ โดยต้องพึงระวังมิให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 73(3) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561” “การดำเนินกิจกรรมว่ายน้ำข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับบริจาคเงินในนามของบุคคล องค์กร หรือมูลนิธิอื่นๆ มีลักษณะเป็นการให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์หรือสถาบันอื่นใด นั้น เข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนมาตรา […]

error: