ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา

Advertisement Advertisement   ท่าอากาศยานแม่สอด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา ตั้งแต่วันที่ 12-19 มกราคม 2565 กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานแม่สอด (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสำรวจ Advertisement กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ท่าอากาศยานแม่สอด ระหว่างวันที่ 12-19 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครสอบต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: