มหาดไทย รับสมัครนักวิเทศสัมพันธ์ บัดนี้-9ก.พ.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ UNHCR ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ กระทรวงมหาดไทย ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาทต่อเดือน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวุฒิอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสนใจในการข่าว หรือข่าวสารที่เกี่ยวข้อง กับการต่างประเทศ Advertisement หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกตัวเข้ารับการจัดจ้าง ในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสาร และหลักฐานทั้งหมด ระหว่างวันที่ 20 มกราคม 2565 – […]

error: