มทร.ตะวันออก ชลบุรี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.4-ป.ตรี บัดนี้-8ก.ย.65

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 1. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท ป.ตรีทุกสาขาวิชา 2. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเกษตรศาสตร์และ ทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 3. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.4 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565 – วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 ภาคเช้า เวลา 09.00 – […]

error: