กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบบรรจุเป็นนักวิชาการพาณิชย์ วุฒิ ป.โท 1-25พ.ค.66

Advertisement Advertisement   กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ 4 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ป.โททุกสาขา และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://www.dtn.go.th หรือ https://dtn.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-25 พ.ค.66 Advertisement รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : http://job.ocsc.go.th/images/Job/6381800

กระทรวงการท่องเที่ยวฯ รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30มี.ค.66

  ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.โททุกสาขา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-30มี.ค.66 นัดหมายสัมภาษณ์ 31มี.ค.66 ณ ชั้น 3 กรมการท่องเที่ยว ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2142-7813 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา

  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 3 อัตรา กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) โครงการภายใต้ภารกิจการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 3 อัตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) เงินเดือน 17,500.- บาท คุณสมบัติ อายุไม่เกิน 35 ปี – เป็นผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา (หากจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ และบริหารรัฐกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) – เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนองาน (Presentations) และการประสานงานทางด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ – เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ – เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี – เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน – สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้ ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก […]

error: