สรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ รับสมัครพนักงานธุรการ ปวช.ทุกสาขา 27-31มี.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานธุรการ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เตือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่จะได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท ผู้ที่ผ่านการดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ ต้องสามารถไปปฏิบัติงนได้ทุกสำนักงาน สรรพากรพื้นที่สาขา ในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขาวิชา Advertisement ผู้สมัครสอบจัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 – 31 มีนาคม 2566 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 14.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณส่วนบริหารงานทั่วไป ขั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ เลขที่ 224/15 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 […]

การรถไฟฯ รับสมัครลูกจ้างศูนย์โครงการพัฒนาข้อมูล วุฒิ ปวช.บัดนี้-17ก.พ.66

  ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว วุฒิ ปวช.ทุกสาขา ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้รับการตรวจรับรองจากแพทย์รถไฟว่าเป็นผู้มีสุขภาพดี สายตาดี หูได้ยินเสียงชัดเจน และต้องไม่พบสารเสพติดในร่างกาย (ตรวจหาปัสสาวะ หาสารเสพติด) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องแผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา (ตรงข้ามห้องประชุมฝ่ายการช่างโยธา) ตึกบัญชาการ ชั้น 3 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4417 ในวันแวะเลาราชการ บัดนี้-17ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพากรปัตตานี รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช.ทุกสาขา 6-10ก.พ. 66

  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทุกสาขา) สมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนบริหารงานทั่ไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี 6- 10 ก.พ. 66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานสถิติอยุธยา รับสมัครผู้ช่วยพนักงานสถิติ วุฒิ ปวช.16-31ม.ค.66

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช. ในทุกสาขา ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์สำนักงานสถิติจังหวัด พระนครศรีอยุธยา http://ayuttaya.nso.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0 3533 6584 – 5 โทรสาร 0 3533 6584 – 5 ระหว่างวันที่ 16-31ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 รับสมัคร จนท.บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.9-13ม.ค.66

  สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวช.ทุกสาขา สมัครด้วยตนเอง 9-13 ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เรือนจำกลางสมุทรปราการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3/ปวช. บัดนี้-23ม.ค.66

  เรือนจำกลางสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดเรือนจำกลางสมุทรปราการ 1. พนักงานขาย 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป 2. พนักงานพิมพ์ 2 อัตรา (ชาย/หญิง) วุฒิ ปวช. ทุกสาขา 3. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (ชาย) วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตรงตามที่กฎหมายกำหนด มีหนังสือรับรองการทำงานระบุถึงลักษณะงานที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ (ถ้ามี) ขอและยื่นใบสมัครได้ บัดนี้-23ม.ค.66 ในวันเวลาราชการ (เฉพาะวันทำการ) ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำกลางสมุทรปราการ เลขที่ 333 หมู่ 5 ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โทร. 0-2313-7145 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สวท.เชียงใหม่ รับสมัครผู้ประกาศและรายงานข่าว วุฒิ ปวช.พูดภาษาม้งได้ 3-11ส.ค.65

  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280.- บาท วุฒิ ปวช. ทุกสาขา มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาม้ง (ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างชัดเจน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ 49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 – 11 สิงหาคม 2565 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ โทรศัพท์ 0 5327 6068 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วุฒิ ม.6/ปวช.21-27มิ.ย.65

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ค่าตอบแทน 11,280 บาท วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกสาขา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ http://www.oap.go.th หัวข้อ “JOBข่าวสอบออนไลน์” หรือ https://oap.thaijobjob.com 21-27 มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักงานสถิติเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.21-25ก.พ.65

  สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ตั้งแต่วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการราชการทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน ผู้ช่วยพนักงานสถิติ 11,280 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่งกำหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี้ 1. ผู้สมัครจะต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา 2. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก (แท็บเล็ต) โปรแกรม Microsoft Word Excel Power Point และ Internet วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมชำระค่าธรรมเนียมใน การสมัครสอบ ได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

  ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง 2 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก และที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อัตราเงินเดือน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา และจะใช้คุณวุฒิ การศึกษาที่สูงกว่ามาใช้ในการสมัครไม่ได้ การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: