สตง.รับสมัครสอบบรรจุเป็นขรก.35อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี บัดนี้-8เม.ย.65

Advertisement Advertisement   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 35 อัตรา **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) บรรจุครั้งแรก 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ บรรจุครั้งแรก 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน บรรจุครั้งแรก 1 อัตรา วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา Advertisement สมัครทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-8เม.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://www.audit.go.th ในหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือ https://oag.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา

  วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี กลุ่มวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา กลุ่มวิชา ช่างกลโรงงาน 1 อัตรา กลุ่มวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา กลุ่มวิชา การบัญชี 2 อัตรา กลุ่มวิชา การโรงแรม 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาไทย 1 อัตรา กลุ่มวิชา สังคม 1 อัตรา กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา กลุ่มวิชา ภาษาอังกฤษ […]

บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับสมัครบุคคลภายนอก 6 อัตรา

  บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 6 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท) เป็นรัฐวิสาหกิจและเป็นบริษัทในเครือการไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 6 อัตรา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ดังนี้ 1. วิศวกร อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 18 ปีบริบูรณ์ อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 30 ปีบริบูรณ์ อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่า : 18 ปีบริบูรณ์ อายุผู้สมัครวุฒิป.โทหรือสูงกว่าที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : 35 ปีบริบูรณ์ 2. ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน อายุขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครวุฒิป.ตรี : 40 ปีบริบูรณ์ อายุผู้สมัครวุฒิป.ตรีที่สมัครได้สูงสุดไม่เกิน : […]

error: