(งานรัฐวิสาหกิจ)องค์การสะพานปลา รับสมัครบรรจุเป็น จนท.วิศวะซอฟต์แวร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-28ก.พ.62

Advertisement   Advertisement   องค์การสะพานปลา รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 ปฏิบัติงานที่สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา Advertisement ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน Software Engineering หรือวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มีความสามารถในการพัฒนาระบบด้วยภาษา PHP Version 5.6 ขึ้นไป มีความสามารถในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล MySQL 5.6 หรือ MariaDB 10.1 ขึ้นไป มีความรู้ทางด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น iOS, Android, Windows Phone มีความรู้ทางด้านภาษาอย่างน้อย HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX, JSON มีความรู้ทางด้าน Hybrid Mobile Application Development […]

error: