5 ผลแห่งกรรม กับวิธีแก้กรรมที่หลายคนยังไม่รู้ !

Advertisement กรรมที่เกิดขึ้นในชาตินี้ อาจเป็นผลกรรมที่เคยทำในชาติที่แล้วหรือผลกรรมที่ได้ทำในชาตินี้เอง ซึ่งพึงระลึกไว้เสมอว่ากรรมไม่สามารถที่จะลบล้างให้หมดไปได้ แต่สามารถที่จะลดกรรมจากหนักให้เบาลง ด้วยการทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ อ่อนโยน รวมถึงจะต้องมีความศรัทธา ซึ่งหากเรามีจิตที่ศรัทธาแน่วแน่ด้วยแล้ว ผลของการทำกรรมดี ก็จะช่วยลดกรรมชั่วให้เบาลงได้อย่างแน่นอน และวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจกับผลแห่งกรรมและวิธีแก้กรรม 5 อย่าง ดังนี้ Advertisement 1.กรรมที่ทำให้ตาบอดหรือเป็นโรคตา เป็นผลกรรมจากการไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อน การทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาเช่นเอาไม้แทงจนตาบอด หรือการทำลายไฟฟ้าของวัดและไฟฟ้าในสถานที่สาธารณะต่างๆ วิธีลดกรรม เติมน้ำมันตะเกียงในทุกวันพระ บริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันตะเกียง ซื้อโคมไฟ หลอดไฟ ไฟฉายหรือเทียนห่อใหญ่ถวายวัด 2.กรรมที่ทำให้ไม่มีลูก เป็นผลกรรมจากการพรากสัตว์อื่นออกจากพ่อแม่ การข่มเหงลูกของคนอื่นและการทำร้ายลูกของสัตว์อื่น วิธีลดกรรม ทำบุญปล่อยนก ปล่อยกา และปล่อยปลาลงน้ำเป็นประจำทุกเดือน งดกินเนื้อสัตว์ ทุกๆ 7 วัน ทำบุญบริจาคทาน ที่มูลนิธิเด็กอ่อน และมูลนิธิสัตว์ Advertisement Credit : horoscope.mthai.com 3.กรรมที่ทำให้ต้องโยกย้ายที่อยู่บ่อย เป็นผลกรรมจากการไม่เคยร่วมทำบุญกับวัดวาอารามหรือการทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างวิหารเลย หรือแม้แต่การทำบุญเล็กๆ น้อยๆ ก็แทบไม่เคยทำ วิธีลดกรรม ร่วมทำบุญกับวัดวาอาราม เช่น การทำบุญฝังลูกนิมิต […]

error: