วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครครูพิเศษสอน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-9ต.ค.66

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 9,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ระดับปริญญาตรี สาขาที่สําเร็จการศึกษา สาขาการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/ เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/การจัดการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์/การจัดการโลจิสติกส์ Advertisement เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. – 9 ต.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ 039518105 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. บัดนี้-30พ.ค.66

  วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา และเงินอุดหนุนการเรียนการสอน(ทำหน้าที่ธุรการ) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบัญชี รับสมัครสอบระหว่างวันที่ 15-30 พฤษภาคม 2566 ในวันเวลาราชการ ณ ห้องงานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ถนนสุขุมวิท ตําบลวังกระแจะ อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทร 039-518105 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: