วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รับสมัครครู วุฒิ ป.ตรี 14-24พ.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง ในกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ตําแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) โดยปฏิบัติงานใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย โดยมีรายละเอียดดังนี้ Advertisement ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 4 อัตรา การบัญชี ,การตลาด,เทคโนโลยีศิลปกรรม และการออกแบบ,การท่องเที่ยว – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (ครู) 4 อัตรา

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม  2564 ตำแหน่ง : พนักงานบริหารทั่่วไป (ครู) 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษา หรือทางออนไลน์ www.nkvc.com ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 สิงหาคม  2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: