ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-20 ส.ค.64

Advertisement   Advertisement วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัยสหวิทยาการ) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี Advertisement ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ci.tu.ac.th เลือก “ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สายสนับสนุนวิชาการ (วิทยาลัย สหวิทยาการ)” และส่งใบสมัครพร้อมด้วยหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น) ได้ที่อีเมล [email protected] ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-31ก.ค.61

    วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาการจัดการการท่องเที่ยว และขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง […]

error: