วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครผู้ช่วยวิจัย 5 อัตรา

Advertisement Advertisement   คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง25 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการการพัฒนาต้นแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการโรคมะเร็งแบบครบวงจร ของคณะพยาบาลศาสตร์ 1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาเอก) 2 อัตรา 2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาโท) 1 อัตรา Advertisement 3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย (ปริญญาตรี) 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 สมัครทางออนไลน์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครงาน ทาง www.pccms.ac.th และส่งใบสมัคร พร้อมกับหลักฐานฯ การสมัครงาน โดยสแกนเป็นไฟล์ PDF ส่งที่อีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2576 6000 […]

error: