วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13พ.ค.64

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง Advertisement ตำแหน่งที่รับสมัคร 1 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์โขนพระ 1 ตำแหน่ง 2 ตำแหน่ง ครูสอนนาฏศิลป์ไทย(ละคร-นาง) 1 ตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร /หรือส่ง เอกสารมายัง วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัด 72000 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ในวันและ […]

error: