วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.) Advertisement ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกำลังพลหรือด้านการบริหารงานบุคคล สามารถปฏิติบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้ ไม่มีประวัติเกี่ยวกับสารเสพติดและการติดสุรา ยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] ภายใน 10-31ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: