วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รับสมัครครู วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000บาท 3-9ส.ค.66

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป (ครู) 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับ ก.พ. รับรองแล้วใน สาขาวิชา ๒๐๖ : ช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากําลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์(ไฟฟ้า)วิศวกรรมไฟฟ้าครื่องกลการผลิต/เทคโนโลยีไฟฟ้า/อุตสาหกรรม(ไฟฟ้า)/ไฟฟ้าอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา/ไฟฟ้าและเมคคาทรอนิกส์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ตั้งแต่วันที่ 3 – 9 ส.ค. 2566 (ในวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: