วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รับสมัครภารโรง/ยามรักษาการณ์ บัดนี้-18พ.ค.66

Advertisement Advertisement   วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งยามรักษาการณ์ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน  8,120 บาท – มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่าหากผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ Advertisement 2 ตำแหน่งนักการภารโรง 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 8,120 บาท – มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป รับสมัคร ระหว่างวันที่ 11 – 18 พ.ค. 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ยื่นแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

error: