วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาจารย์ (ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ก.ค.56)

Advertisement วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งวิทยาจารย์  (ตั้งแต่บัดนี้ – 25 ก.ค.56) Advertisement   วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งวิทยาจารย์ 4 ตำแหน่ง Advertisement เงินเดือนละ 15,750 บาท คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร : ปริญญาโท ผู้สนใจสามารถสมัครงานราชการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร : ได้ด้วยตนเองที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานอำนวยการ อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร เลขที่ 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองศรีไค  อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี [highlight]โทรศัพท์หมายเลข 045-288 037 – 41 ต่อ 155[/highlight]

error: