ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับ ป.ตรีทุกสาขาเรียนพยาบาล

Advertisement “วิชาชีพพยาบาล” ถือเป็นกำลังคนในระบบสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญต่อการให้บริการประชาชน ซึ่งปัจจุบันอยู่ในภาวะขาดแคลน โดยข้อมูลจากสภาการพยาบาล ระบุว่า มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพียง 180,000 คน แต่ทำงานในระบบจริง ๆ อาจไม่ถึงจำนวนนี้ Advertisement ยิ่งไปกว่านั้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อหลายพันคนต่อวัน พยาบาลต้องทำหน้าที่เป็นด่านหน้าดูแลผู้ป่วยทำให้ไม่เพียงพอต่อการรับมือ ตรงนี้สะท้อนให้เห็นว่าความต้องการจะเพิ่มขึ้นไปอีก “รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์” รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า พยาบาลเป็นอาชีพที่ขาดแคลนบุคลากรมานานแล้ว ยิ่งวิกฤตปีนี้เห็นชัดว่าแพทย์ พยาบาลทำงานหนักจนแทบรับมือไม่ไหว จึงทำให้เราต้องการบุคลากรเพิ่มจำนวนมาก “ย้อนกลับไปปี 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติให้อาชีพพยาบาลเป็นสาขาที่ขาดแคลน โดยให้เร่งรัดผลิตให้ทันความต้องการของประเทศ ทำให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งพยายามดำเนินการผลิตคนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และทางสภาการพยาบาลได้มีการคิดหาวิธีเพิ่มบุคลากรมาตลอด ทุกปีจะมีการคำนวณกำลังคนในสาขา โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งเกณฑ์ขั้นต่ำของ WHO คือ พยาบาล 1 คนต่อจำนวนประชากร 500 คน สำหรับประเทศกำลังพัฒนา” “ส่วนประเทศที่พัฒนาแล้ว เขาจะมีจำนวนพยาบาลที่ดูแลต่อประชากรจำนวนน้อยเพื่อที่จะได้ดูแลอย่างทั่วถึง รวมทั้งดูเกณฑ์มาตรฐานของประเทศอื่น ๆ ร่วมด้วย ส่วนที่เราใช้จะเป็นเกณฑ์กลาง ๆ คือ ตั้งเอาไว้ว่าพยาบาล 1 […]

error: