รัฐบาลขอความร่วมมือ ใส่เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์ ให้ทุกหน่วยงานเริ่มใส่วันจันทร์นี้

Advertisement จากกรณีที่ประชุม ครม. เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่งการในที่ประชุม ครม.ให้ทุกหน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจ ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ทุกวันจันทร์ หรือ ในโอกาสที่เหมาะสม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา Advertisement โดยวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ หน่วยงานภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมถึงประชาชนจะสวมใส่เสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ตามคำร้องขอของข้อสั่งการ ครม.ที่ผ่านมา เหตุผลที่ ครม.ขอให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา Advertisement รัฐบาลขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการจัดกิจกรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้น รัฐบาลจึงขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 […]

error: