เริ่มแล้ว! ขนส่งใช้เกณฑ์ใหม่ วัดควันดำจากท่อไอเสีย เกินปรับ5,000บาท

Advertisement กรมการขนส่งทางบก เริ่มใช้เกณฑ์ตรวจรถควันดำจากท่อไอเสียใหม่ซึ่งเข้มงวดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป หากเกินค่าที่กำหนด ปรับ 5,000 บาท พร้อมพ่น “ห้ามใช้” หากไม่มั่นใจรีบนำรถไปตรวจสภาพก่อนได้เลย ไม่เสียค่าใช้จ่าย Advertisement รถควันดำรอดยาก กรมการขนส่งทางบกเริ่มใช้เกณฑ์ตรวจควันดำจากท่อไอเสียใหม่ที่มีความเข้มงวดมากขึ้น ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมมลพิษ และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากรถยนต์ ดังนี้ การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 45 การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำระบบกระดาษกรอง ขณะเครื่องยนต์ไม่มีภาระ ค่าควันดำสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 40 จากเดิมร้อยละ 50 ซึ่งเกณฑ์การตรวจควันดำใหม่ได้เริ่มบังคับใช้กับรถที่มาดำเนินการตรวจสภาพรถก่อนจดทะเบียน หรือตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีประจำปีที่สำนักงานขนส่ง และสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.) แล้วทุกแห่ง Advertisement นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจวัดควันดำจากท่อไอเสียของรถบรรทุก รถโดยสาร ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งจะเพิ่มความถี่ในการตั้งด่านตรวจวัดควันดำทั่วประเทศ โดยเฉพาะบนถนนสายหลักและสายรองที่เข้า-ออกกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป […]

error: