เปิดงบอาหาร ส.ส.-ส.ว. กินอะไรกัน ปีละเกือบ90ล้าน

Advertisement “ทีมข่าวข้นคนข่าว” สืบค้นประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวันประชุมร่วมกันของรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ของปีนี้) Advertisement โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอเพื่อขอเป็นผู้ประกอบการ ในการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในวันประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวันประชุมร่วมกันของรัฐสภา ภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 87,880,000 บาท (แปดสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) หลักการและเหตุผล ระบุเอาไว้ว่า โดยภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ การดำเนินการสนับสนุนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการจัดอาหารและเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในวันประชุมดังกล่าวนั้น ถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เอื้อต่อการทำงานด้านนิติบัญญัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพด้วยนั่นเอง ลองไปดูกันหน่อย ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอต้องดำเนินการจัดอาหารและเครื่องดื่มให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ช่วงเวลา ดังนี้ 1) อาหารว่างเช้า (ค่าอาหาร 150 บาท / ค่าเครื่องดื่ม 50 บาท รวม 200 บาท) 2) อาหารกลางวัน (ค่าอาหาร 350 บาท / ค่าเครื่องดื่ม 50 […]

วัชระ เพชรทอง โวยเจอโควิด 19 คร่าชีวิตหลาน ติดเชื้อจากคลัสเตอร์สมศักดิ์

วัชระ เพชรทอง เศร้า หลานชายเสียชีวิตจากโควิด 19 หลังติดเชื้อคลัสเตอร์สมศักดิ์ เทพสุทิน โวย จะรับผิดชอบยังไง ทั้งที่นายกฯ ห้ามจัดงานเลี้ยง แต่กลับฝืนซะเอง วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ไทยโพสต์ รายงานว่า นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปงานฌาปนกิจศพนายณัฐพล ติวุตานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง วัย 42 ปี ซึ่งเสียชีวิตเพราะโรคโควิด 19 ที่วัดไทยชุมพล โดยผู้ตายติดเชื้อจากคลัสเตอร์นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่มีงานรดน้ำดำหัวที่ร้านอาหารคาเฟ่เดอทรี ทั้งนี้ นายณัฐพลพาภรรยาและบุตร 2 คน ไปร่วมรดน้ำดำหัวนายสมศักดิ์ด้วย ทำให้ติดโควิด-19 จำนวน 3 คน คือ นายณัฐพล ภรรยา และบุตรชายคนโตวัย 13 ปี ส่วนบุตรคนเล็กวัย 4 ปี ไม่ติดเชื้อ นายวัชระ […]

error: