คมนาคม ชง ศบค. ปรับมาตรการ คนไทยเดินทาง ต้องฉีด 2 เข็ม

Advertisement คมนาคม ชง ศบค. ปรับมาตรการสาธารณสุข คนไทยเดินทาง ให้เป็นมาตรฐานเดียวกับต่างชาติ ต้องฉีดวัคซีนครบ2 เข็ม นำร่อง เครื่องบิน-รถไฟ-รถโดยสารทางไกล วันที่ 18 ต.ค.64 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมด้านคมนาคมเพื่อรองรับการเปิดประเทศว่า รัฐบาลมีแผนที่จะเปิดประเทศโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะคือ ช่วง วันที่ 1 พ.ย. 1ธ.ค.64 และ1ม.ค.65 โดยระยะแรก วันที่ 1 พ.ย.64 นั้นจะเปิดรับนักนักท่องเที่ยวจากประเทศความเสี่ยงต่ำ เข้ามายังประเทศไทย 10 ประเทศ อาทิ จีน เยอรมันนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย เป็นต้น Advertisement ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินเข้ามาท่องเที่ยวในไทยช่วงเปิดประเทศสัปดาห์นี้ กระทรวงคมนาคมจะเสนอขอให้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค.ปรับมาตรการสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระบบการเดินทางของคนไทยให้ เป็นมาตรฐานเดียวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยคนไทยจะต้อง ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 โดส และต้องมีผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 […]

error: