สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส.บัดนี้-1ก.ย.60

Advertisement   Advertisement Advertisement สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในวันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

วช.รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 9-30ธ.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท – ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ – อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาการบัญชี หรือบริหารธุรกิจ และ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวส.ขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัคร […]

(ด่วน!) วช.เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-21ต.ค.59

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช.2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 17-21 ต.ค.59 (ภาคเช้า 9.00-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.00 น.) คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

error: