“รมว.พลังงาน” เตรียมชง ครม. ตรึงค่าไฟงวดใหม่ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

Advertisement (8 ธ.ค.2566) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และ​รมว. พลังงาน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนว่า ทั้งหมดอยู่ที่รัฐบาล และกระ ทรวงพลังงาน ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ ซึ่งค่าไฟฟ้าคงไม่ขึ้นไปสูงขนาดนั้น แต่ปัจจัยสำคัญคือค่าแก๊สในตลาดโลกตอนนี้ขึ้นสูง เนื่องจากเป็นช่วงหน้าหนาว ทำให้มีความต้องการเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ต้องมีการปรับราคาความจริงไม่มีใครอยากปรับ แต่ต้องพิจารณาดูว่าการปรับ ทุกคนต้องอยู่ได้ เราพยายามปรับให้น้อยที่สุด Advertisement กลุ่มเปราะบาง หรือกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน 17.7 ล้านครัวเรือน จะใช้งบกลางปี 2567 จำนวน 2,000 ล้านบาท ใช้ไฟราคาเดิม 3.99 บาท Advertisement เมื่อถามว่า ได้มีการพูดคุยกับทางกกพ.แล้วหรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกันไว้เบื้องต้นแล้ว เมื่อถามว่า จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาวันที่ 12 ธ.ค.นี้ หรือไม่ นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ยังตอบไม่ได้ เพราะตนไม่อยากนำเข้าทีละเรื่อง แต่จะเข้า ครม.ทีเดียวหลายเรื่องเลย […]

กกพ.ลดค่าไฟเหลือ3.99 บาท/หน่วย มีผลตั้งแต่ ก.ย.66 ใครจ่ายแล้วลดเดือนถัดไป

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟฟ้ารอบเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 ในอัตรา 4.45 บาทต่อหน่วย ลงเหลือในอัตรา 3.99 บาทต่อหน่วย โดยให้กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการในส่วน ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 64 ประกอบกับมาตรา 69 แห่ง พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และข้อ 11 ตามประกาศ กกพ. เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 […]

โฆษก รบ.แจง บิลค่าไฟเดือน ก.ย. ฉบับที่ออกก่อนมติครม. ใครไม่ได้ส่วนลด จะคืนให้บิลหน้า

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่ ครม. มีมติลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีการพิมพ์และส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟของรอบเดือนกันยายน 2566 ออกไปบางส่วนแล้วประมาณ 8 ล้านฉบับ หรือประมาน 30% ก่อนที่จะมีมติครม.ลดค่าไฟฟ้าออกมา ดังนั้น ถ้ามติออกมาก่อน ทำใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ออกให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจะเป็นบิลตามมติ แต่ถ้าวางใบแจ้งไปแล้วแต่ผู้ใช้ไฟฟ้ายังไม่ได้ชำระเงิน จะปรับปรุงบิล เวลาผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินจะเป็นยอดใหม่ที่ลดแล้ว ส่วนกรณีสุดท้าย ถ้าผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเงินไปแล้ว ตามใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ลดราคา ขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ต้องกังวล จะไปคืนให้โดยนำไปลดกับใบแจ้งหนี้ค่าไฟเดือนถัดไป   ข่าวจาก : thebangkokinsight

กกพ.ปัดตก ลดค่าไฟ 4.25บาท แนะให้รอรัฐบาลใหม่ มีโอกาสปีหน้าปรับขึ้นอีก

9 ส.ค.2566 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยถึงข้อเรียกร้องจากหลายฝ่ายที่ต้องการให้ลดค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีนี้ (ก.ย.-ธ.ค.2566) ลงเหลือ 4.25 บาทว่าการลดค่าไฟทุก 1 สตางค์ จะต้องใช้เงินประมาณ 500-600 ล้านบาท หากเป็นไปตามข้อเรียกร้องจะต้องใช้เงินงบประมาณถึง 1-1.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งกกพ. ไม่มีงบ คงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงใช้วิธีการบริหารต้นทุนที่มีอยู่ในโครงสร้างค่าไฟ เพื่อให้การปรับขึ้นเป็นภาระกับประชาชนน้อยที่สุดเท่านั้น ประกอบกับการดำเนินการที่ผ่านมานั้นรัฐบาลมีงบประมาณบางส่วนมาสนับสนุน ดังนั้นหากจะให้ลดค่าไฟลงอยู่ที่ 4.25 บาท/หน่วย คงต้องรอรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการ ซึ่งคงไม่สามารถพิจารณาหรือเปลี่ยนแปลงได้ทันค่าไฟงวดสุดท้ายของปีนี้จะมีผลในรอบบิลเดือนก.ย.นี้แน่นอน “การลดค่าไฟฟ้างวดเดือนก.ย.-ธ.ค.2566 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก หรือแทบจะเป็นไปไม่ได้ เพราะต้องมีกระบวนการคำนวณสูตรค่าไฟฟ้าใหม่ หากจะเปลี่ยนสูตรคำนวณใหม่ต้องใช้อำนาจรัฐเข้ามาจัดการ อาจต้องเป็นคณะรัฐมนตรี (ครม.) คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) อีกทั้งยังต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นอาจต้องใช้เวลา รวมทั้งการพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ที่ยังมีภาระค้างค่าเชื้อเพลิงนับแสนล้านบาท และอีกเหตุผลสำคัญ คือ ล่าสุดราคา ก๊าซธรรมชาติเหลว(แอลเอ็นจี) ตลาดโลกเริ่มสูงขึ้นอีก ทำให้ปรับลดค่าไฟในงวดปลายปี 2566 ค่อนข้างลำบาก”นายคมกฤช กล่าว […]

กกพ.แย้มข่าวดี ค่าไฟงวดใหม่มีแนวโน้มลดลง อย่างน้อย20สตางค์

22 มิ.ย.2566 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่เดือน ก.ย.-ธ.ค.2566 เบื้องต้นจะลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย จากค่าไฟเฉลี่ยที่เรียกเก็บจากประชาชนปัจจุบันอยู่ที่ 4.70 บาทต่อหน่วย แต่จะลดได้มากกว่านี้อีกหรือไม่อย่างไร ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบอร์ดกกพ.ที่จะสรุปขั้นสุดท้ายภายในเดือนก.ค.นี้ เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อไป “ปัจจัยหลักที่ทำให้ค่าไฟปรับลดลง มาจากราคาก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) ที่ลดลง ซึ่งได้รวมการใช้หนี้คืนแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ. ) ประมาณงวดละ 2 หมื่นล้านบาท จากที่กฟผ.รับภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าให้ระบบ เพื่อชะลอการกระชากขึ้นของค่าไฟฟ้าในงวดที่ผ่านๆมารวมกว่า 1.3 แสนล้านบาทไปแล้ว” นายคมกฤช กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีที่มีความกังวลค่าไฟฟ้างวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2567 อาจกลับขึ้นมาอีก จากแนวโน้มต้นทุนนำเข้าแอลเอ็นจีมีราคาเพิ่มขึ้นตามสภาพอากาศของยุโรป ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปี 2567 ทั้งปีจะสามารถต่ำกว่า 4 บาทต่อหน่วยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับราคาแอลเอ็นจีว่าจะลดลงหรือไม่ เพราะปริมาณก๊าซในอ่าวไทยและเมียนมาลดลง ไทยยังคงต้องพึ่งการนำเข้าแอลเอ็นจีเป็นหลัก ส่วนการช่วยเหลือค่าไฟกลุ่มเปราะบางที่ให้ส่วนลดสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300-500 หน่วยต่อเดือนจะต่ออายุหรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของ กกพ. […]

กกพ.พร้อมลดค่าไฟทันที7สตางค์ หลังกฟผ.ยืดหนี้

8 เม.ย.66 รายงานข่าวจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) แจ้งว่า ได้รับการประสานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แล้ว ในการขยายระยะเวลาชำระหนี้ที่แบกรับค่าไฟ เป็น 6 งวด เหลืองวดละ 22,000 ล้านบาท จากเดิมกำหนดชำระ 5 งวด งวดละ 27,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ค่าไฟลดลงทันที 7 สตางค์ต่อหน่วย เหลือ 4.70 บาทต่อหน่วย งวดพฤษภาคม-สิงหาคม 2566 จากปัจจุบันกกพ.เคาะค่าไฟ 4.77 บาทต่อหน่วย แต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า หัวหนังสือที่ กฟผ.ส่งมาใช้คำว่า “กรณีศึกษาการประมาณการค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจำงวดพฤษภาคม-สิงหาคม2566” ไม่ใช่การแสดงเจตจำนงค์ขอขยายเวลาคืนหนี้เพื่อลดค่าไฟให้ประชาชน ซึ่งเรื่องนี้กกพ.ให้ความสำคัญ เพราะมีผลทางกฎหมาย หากระบุชัดเจนว่าต้องการยืดหนี้เพื่อลดค่าไฟให้ประชาชน กกพ.พร้อมปรับตัวเลขอยู่แล้ว เพื่อประโยชน์ประชาชน “ยกตัวอย่างเดือนมิถุนายน 2565 กฟผ.เคยส่งหนังสือถึงกกพ. หัวหนังสือใช้คำว่า “ข้อเสนอการปรับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ประจำเดือนกันยายน 2565-ธันวาคม 2565” ซึ่งครั้งนั้นกกพ.จะให้ผู้ใช้ไฟคืนหนี้กฟผ.ทั้งหมด แต่กฟผ.ต้องการแบ่งเบาประชาชน จึงขยับค่าไฟไม่มาก และรับหนี้ไว้ เพื่อให้กกพ.ทำโครงสร้างทยอยคืนในปีนี้ ครั้งนั้นกกพ.ทำตาม […]

กฟน.-กฟภ. เปิดลดค่าไฟสำหรับบ้านไม่เกิน500หน่วย คำนวณยังไงเช็กเลย

หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการส่วนลดค่าไฟสำหรับบ้านเรือนไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน พร้อมอนุมัติงบกลางปี 2565-66 ช่วยเหลือ 9,128 ล้านบาท ล่าสุด การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ชี้แจงมาตรการส่วนลดค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล ช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 MEA ชี้แจงมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน กำหนดส่วนลด ค่า Ft ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ค่าไฟฟ้าในรอบเดือน กันยายน-ธันวาคม 2565 ดังนี้ (1) รายที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.9204 บาทต่อหน่วย (2) รายที่ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วยต่อเดือน ได้รับส่วนลดค่า Ft 0.5150 บาทต่อหน่วย (3) รายที่ใช้ไฟฟ้า 351-400 […]

ก.พลังงานจี้มหาดไทย ชงใช้งบกลาง 8พันล้าน ช่วยลดค่าไฟ2กลุ่ม

30 ส.ค.2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เรื่องแนวทางช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าไฟฟ้า ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.2565 ที่ผ่านมา เป็นเวลา 4 เดือน เงินงบประมาณ 8,000 ล้านบาท ครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 80% ของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือคิดเป็น 89% ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย นายกุลิศ กล่าวต่อว่า ดังนั้นกระทรวงมหาดไทยจึงจะเป็นผู้นำเสนอของบกลางจากสำนักงบประมาณ และสำนักงบประมาณจะเป็นผู้ทำเรื่องเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรักษาการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิจารณาเห็นชอบต่อไป กระทรวงพลังงานไม่ได้เป็นผู้เสนอของบประมาณโดยตรง รายงานข่าวแจ้งว่า ความจริงการประชุม ครม. วันที่ 30 ส.ค.นี้ จะต้องอนุมัติงบประมาณเรื่องนี้แล้ว ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันค่าไฟงวดใหม่วันที่ […]

เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ2ประเภท ใช้ไม่เกิน300หน่วยต่อเดือน ลุ้นลดค่าไฟ4เดือน

เร่งสำรวจผู้ใช้ไฟ 2 ประเภท ใช้ไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ลุ้นลดค่าไฟ 4 เดือน รอเคาะลดเท่าไหร่ เมื่อวันที่ 24 เมษายน นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ กกพ.ได้เร่งหารือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรวบรวมจำนวน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.1 บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ที่มีการใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1.2 บ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน นายคมกฤชกล่าวว่า ผู้ใช้ไฟทั้ง 2 ประเภท จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน […]

ลดค่าไฟ ค่าน้ำ ช่วงโควิด 2564 เช็กเงื่อนไข ใช้แค่ไหนต้องจ่ายเท่าไร

บ้านไหนได้ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วงโควิด 19 ระบาดในปี 2564 กันบ้าง มาตรวจสอบรายละเอียด พร้อมคำนวณว่าต้องจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ เท่าไร ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายดี หลายบริษัทเลยให้พนักงาน Work from Home ขณะที่หลายคนก็พยายามอยู่บ้านในวันหยุด เพื่อลดความเสี่ยงออกไปรับเชื้อ ซึ่งนั่นก็ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา อีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ว่าแต่…บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี น้ำฟรี หรือได้ส่วนลดเท่าไรบ้าง เรารวบรวมมาสรุปให้ทราบกันตรงนี้ มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วงโควิด 2564   ระยะเวลาดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ รอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564) รอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ […]

1 2
error: