ลูกหลานบิ๊กตำรวจเข้าวิน ได้ดิบได้ดีพรึ่บ คำสั่งแต่งตั้ง ‘รอง ผกก.-สว.’

Advertisement เปิดคำสั่งแต่งตั้ง ‘รอง ผกก.-สว.’ วาระประจำปี 2564 ละเอียดยิบ ลูกหลานบิ๊กตำรวจ ตบเท้าเข้าวินพรึ่บ! ล้วนโยกย้ายได้ดิบได้ดี เผย เป็นครั้งแรก ใช้ “แอพพลิเคชั่นแทนใจ” แจ้งผลการแต่งตั้งให้ทราบรายบุคคล เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เว็บไซต์กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง ผกก.-สว. วาระประจำปี 2564 ในสังกัด ตร., บช.ก., บช.ตชด., บช.ทท., บช.น., บช.ปส., บช.ศ., บช.ส., บช.สอท., รพ.ตร., รร.นรต., สตม., สทส., สพฐ., บช.ภ.1-9 จำนวน 7,010 รายชื่อ โดยคำสั่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. Advertisement โดยมีชื่อที่น่าสนใจ อาทิ พ.ต.ท.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง สว.งานสายตรวจ 3 […]

error: