รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (21 – 31 ม.ค.57)

Advertisement รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่ 21 – 31 ม.ค.57 Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ Advertisement ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิค อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ […]

error: