ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

Advertisement นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพกรเปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ Advertisement รายละเอียดมีดังนี้ Advertisement ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ […]

รายการลดหย่อนภาษี 2566 บุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง ต้องยื่นภายในวันไหน?

การศึกษารายการลดหย่อนภาษี 2566 ถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยทุกคนที่มีรายได้พึงประเมินถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ โดยเงื่อนไขในการขอลดหย่อนภาษีของแต่ละปีอาจแตกต่างกัน สำหรับบทความนี้ได้สรุปรายการลดหย่อนภาษี ประจำปีภาษี 2566 ที่ควรรู้มาฝากกัน สรุปรายการลดหย่อนภาษี 2566 ประเภทบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? รายการสำหรับขอลดหย่อนภาษี 2566 ของบุคคลธรรมดา แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 1. สิทธิลดหย่อนภาษีส่วนตัวและครอบครัว ส่วนตัว 60,000 บาท คู่สมรสไม่มีเงินได้ 60,000 บาท บุตร คนละ 30,000 บาท บุตร คนที่ 2 เป็นต้นไป และเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 คนละ 30,000 บาท ค่าฝากครรภ์และค่าคลอดบุตร ครรภ์ละไม่เกิน 60,000 บาท อุปการะบิดามารดาตัวเอง คนละ 30,000 บาท อุปการะบิดามารดาคู่สมรสไม่มีเงินได้ คนละ 30,000 บาท อุปการะผู้พิการ/ทุพพลภาพ […]

error: