สรรพากรแจงคืนภาษีช้า “ติดปัญหาพบทุจริต”

Advertisement 16 มี.ค.2567 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร บอกว่า ช่วงนี้มีผู้ยื่นแบบเสียภาษีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่กำลังการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลยังเท่าเดิม จึงกลายเป็นปัญหาคอขวด Advertisement ประกอบกับการเชื่อมต่อฐานข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ระบบตรวจสอบของกรมสรรพากร เรียกตรวจเอกสารจริงจากผู้มีเงินได้ แม้มีข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏบน My tax account ก็ตาม ส่งผลให้ กระบวนการตรวจสอบเอกสารหลักฐานนานขึ้น ซึ่งขณะนี้ สามารถคืนเงินภาษีไปแล้วมากกว่า 1,900,000 บาท จากจำนวนผู้ขอคืนเงินภาษี กว่า 2,900,000 บาท Advertisement ไม่เพียงปัญหาทางเทคนิค ผู้บริหารกรมสรรพากร กล่าวด้วยว่า ขณะนี้มีขบวนการมิจฉาชีพ เชิญชวนผู้มีเงินได้ ร่วมมือปลอมแปลงเอกสาร เพื่อสร้างหลักฐานรายได้เท็จ จากนั้น จะขอส่วนแบ่งจากเงินคืนภาษี จึงกระทบผู้ยื่นภาษีที่สุจริต อาจจะได้รับเงินคืนภาษีล่าช้าไปด้วย ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้ สามารถยื่นแบบเสียภาษี หรือ ขอเงินคืนภาษีตามสิทธิ ผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในเวลา 23.59 น. ของวันที่ […]

ผู้ประกันตน ม.33 39 40 ส่งเงินสมทบประกันสังคม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีประจำปีได้

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพกรเปิดให้ผู้มีรายได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทางเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 มีนาคม 2567 และทางออนไลน์ สามารถยื่นได้ถึง 9 เมษายน 2567 นั้น ซึ่งผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน สามารถนำเงินสมทบมาคำนวณลดหย่อนภาษีได้ รายละเอียดมีดังนี้ ผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 39 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 5,184 บาท ผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถนำเงินสมทบมาลดหย่อนภาษีตามยอดจริง สูงสุดไม่เกิน 3,600 บาท โดยผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ […]

รีบเลย! วันนี้ยื่นภาษีออนไลน์ปี 2564 วันสุดท้าย ช้าเจอปรับอาญา พร้อมดอกเบี้ย

กรมสรรพากร เตือน 8 เม.ย.65 ยื่นภาษีแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ออนไลน์ปี 2564 วันสุดท้าย หากยื่นไม่ทันเจอปรับอาญา พร้อมดอกเบี้ย 1.5% เมื่อวันที่ 8 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ กรมสรรพากร เปิดให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90, 91 ประจำปี 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Filing เว็บไซต์ rd.go.th) โดยขยายเวลาการยื่นภาษีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ถึง 8 เม.ย.65 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวไปแล้ว จะต้องเสียค่าปรับอาญาไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 สำหรับวิธีการยื่นภาษี 2564 แบบออนไลน์ ผ่านระบบ E-Filing มีรายละเอียด ดังนี้ เข้าสู่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th เลือก ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 64 “ยื่นออนไลน์” เข้าสู่หน้าจอกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ E-FILING เลือก “ยื่นแบบฯ […]

error: