ศูนย์วิจัยประมงสมุทรปราการ รับสมัครเป็น จพง.ประมง, ธุรการ, กะลาสี

Advertisement Advertisement   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. เจ้าพนักงานประมง 1 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Advertisement 2. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3. กะลาสี 2 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือ ม.6 สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-26ก.ค.67 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร […]

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส 19ก.ค.-1ส.ค.67

  ประกาศกรมการขนส่งทางบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าบริการสถานีขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ในตําแหน่งนายช่างโยธา และพนักงานขับรถยนต์ 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา (ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จํานวน 2 อัตรา ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือชนิดตลอดชีพ หรือใบอนุญาต ขับรถยนต์สาธารณะ หรือใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก อัตราค่าจ้าง เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ […]

สำนักงานส่งเสริม สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการ พิการ วุฒิ ม.6-ปวส. 23ก.ค.-ส.ค.67

  ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน ม.6 ได้รับ 10,430 บาท ปวช. ได้รับ 11,280 บาท ปวท หรือ อนุปริญา 2 ปี ได้รับ 13,010 บาท ปวส. หรือ อนุปริญญา 3 ปี ได้รับ 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หลักสูตร ๓ […]

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 16-25ก.ค.67

  ประกาศกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 2.ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 3.ตำแหน่ง พนักงานทางสาย 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เพศชาย/หญิง – คุณวุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 4.ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา […]

กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ม.3/ม.6 บัดนี้-12ก.ค.67

  ประกาศกองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำเเหน่ง พนักงานบริการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท คุณสมบัติ ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ที่ประสงค์จะสมัครตามข้อ 1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายธุรการ กองการสโมสร กรมสวัสดิการทหารอากาศ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 25567 ถึงวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))  

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา 8-12ก.ค.67

  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 10 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา เงินเดือน 10,430 บาท และ ค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ต 8-12ก.ค.67 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบบรรจุเป็นอาสารักษาดินแดน 45 อัตรา บัดนี้-5ก.ค.67

  ประกาศกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ด้วยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจ ในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. กองบังคับการและบริการที่ 1 (ร้อย.บก.บร.1) จำนวน 25 อัตราชาย 2. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (ร้อย.ปพ.1 ) จำนวน 10 อัตราชาย 3. กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 (ร้อย.ปพ.3) จำนวน 10 อัตราชาย คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัคร 1. […]

กรมการปกครอง รับสมัครเป็นกองอาสารักษาดินแดน(ชาย) 45อัตรา

  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติภารกิจในสังกัดกองร้อยบังคับการและบริการที่ 1 กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 1 และกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับอายุผู้สมัคร 17-60 ปี รับสมัคร  1 – 5ก.ค.67 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ กองกำลังพล กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กรุงเทพฯ  

สำนักงานเขตห้วยขวาง-ศูนย์เอราวัณ รับสมัครสอบเข้าปฏิบัติงาน 32 อัตรา วุฒิ ม.6/ม.3 บัดนี้-28มิ.ย.67

  กรุงเทพมหานคร ประกาศรับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 2 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตห้วยขวาง และ ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ทั้งหมด 32 อัตรา สมัครได้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สำนักงานเขตห้วยขวาง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท สังกัดโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม ผู้สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 6 สำนักงานเขตห้วยขวาง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://webportal.bangkok.go.th/huaikhwang ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ สังกัดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 31 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน จำนวน 6 […]

สำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 10 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 17-28มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี) 3 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาชาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท 2. ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) 5 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดีในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี เท่านั้น อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000บาท 3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) 2 อัตรา (1) ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) (2) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม,น้อยกว่า 5 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 17- 28 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ […]

1 2 141
error: