ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)

Advertisement ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (บัดนี้ – 30 ก.ค.56)   Advertisement   ม.ราชภัฎอุดรธานี เปิดรับสมัครงานราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โดยมีรายละเอียดดังนี้   จำนวนว่าง 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ระดับการศึกษา ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคณิตศาสตร์, สถิติ, สถิติประยุกต์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอร์ฟแวร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ Advertisement สมัครงานราชการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี : ด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้– 31  กรกฎาคม 2556 ในเวลาราชการ (จันทร์-อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ค่าสมัครสอบ 200 บาท ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 1 ส.ค. 2556 ณ  ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น […]

error: