มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร รปภ.-พนง.ทำความสะอาด100อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ สมัครด้วยตนเองบัดนี้-7ก.ย.66

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ไม่จำกัดวุฒิ 100 อัตรา 1. หัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ สัญชาติไทย สามารถ พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้า รปภ. ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง 2. หัวหน้าพนักงานทำความสะอาด 3 อัตรา เพศหญิงหรือชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแม่บ้าน และสามารถควบคุมการทำงานลูกน้องได้ดี สุขภาพแข็งแรงและสามารถยกของหนักได้ Advertisement 3. พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 อัตรา เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ มีสัญชาติไทย พูด อ่านและเขียนภาษาไทยได้ และติดต่อสื่อสารผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไปได้ดี ผ่านการอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย และได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมที่นายทะเบียนกลางรับรอง 4. […]

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครพนักงานถ่ายรูป วุฒิ ปวส. สมัครทางอีเมล์ 19-23มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานถ่ายรูป 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน สมัครทางอีเมล์ 19-23 มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 8-18มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์ทำงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ 8-18มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครบรรจุนักวิเทศฯ วุฒิ ป.ตรี 27มี.ค.-5เม.ย.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี ด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน ฟัง และเขียนได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานล่วงเวลาและวันหยุดราชการได้ หากมีทักษะภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ 27มี.ค.-5เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัคร จนท.บริหารงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 9-16มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรีทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง สมัครทางอีเมล์ 9-16มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ป.ตรีทุกสาขา 23ก.พ.-2มี.ค.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท – สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และหากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทาง E-mail : [email protected] 23 ก.พ.- 2 มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 6-10ก.พ.66

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี 2. นักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตร ป.ตรี ด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ หากสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครทางอีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 6-10ก.พ.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ป.ตรี 22พ.ย.-14ธ.ค.65

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,750 บาท – วุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง – มีพื้นฐานความรู้ความสามารถพิเศษและประสบการณ์ทางด้านสุขภาพ – สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร จัดเก็บข้อมูล สถิติ การรายงาน วางแผน ติดตามงาน การประชุม และจัดทำรายงานการประชุมต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี – มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ทั้ง Word Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และนอกสถานที่ได้ ยื่นใบสมัครได้ทางอีเมล์ [email protected] 22พ.ย.-14ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – […]

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีทุกสาขา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท วุฒิ ป.ตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกำลังพลหรือด้านการบริหารงานบุคคล สามารถปฏิติบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการได้ ไม่มีประวัติเกี่ยวกับสารเสพติดและการติดสุรา ยื่นใบสมัครได้ทาง E-mail : [email protected] ภายใน 10-31ส.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (09.00 – 15.30 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มรภ.สวนสุนันทา รับสมัครผจก.ฝ่ายธุรกิจโรงแรม วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-29พ.ค.65

  สำนักทรัพย์สินและรายได้ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโรงแรม วังสวนสุนันทา 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายธุรกิจโรงแรมวังสวนสุนันทา สังกัดสำนักทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่อง เที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบุคคล สำนักทรัพย์สินและรายได้ อาคาร 54 ( อาคารศูนย์ฝึกปฏิบัติการโรงแรมวังสวนสุนันทา ) ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บัดนี้-29พ.ค.65 ในวันเวลาราชการ ( เวลา 08.30 – 16.00น. ) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 20 บาท ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ โทร. 0 2160 1360, 0 2160 1476 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: