มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา (30 ม.ค. – 12 ก.พ.57)

Advertisement มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. – 12 ก.พ.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำกองนโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ 1. วิเคราะห์ วิจัย […]

error: