99อัตรา!! มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์3-20ธ.ค.61

    มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลโดยวิธีทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารระดับต้น หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ (วิทยาลัยพัฒนามหานคร) 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายการประชุมและกิจกรมสภามหาวิทยาลัย 1 อัตรา หัวหน้าหน้าฝ่ายวิชาการ 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ วิศวกร ด้านโยธา 1 อัตรา นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา นักรังสีการแพทย์ 3 อัตรา นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ นักวิจัย (ปริญญาโท) 4 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล 3 อัตรา นักวิชาการพัสดุ 5 อัตรา นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป 13 อัตรา […]

1 2
error: