คณะศิลปศาสตร์ มธ. รับสมัครอาจารย์ รัสเซียศึกษา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-28ม.ค.62

    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 ตําแหน่ง อาจารย์ ประจําโครงการรัสเซียศึกษา จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสําเร็จ การศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษารัสเซีย การสอนภาษารัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ การแปลและภาษาศาสตร์ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สํานักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามวันและเวลาราชการ โทร. 02-696-5207 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://arts.tu.ac.th

คณะศิลปศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ ประจำโครงการรัสเซียศึกษา วุฒิ ป.เอก บัดนี้-29มิ.ย.61

    คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ครั้งที่ 4/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำโครงการรัสเซียศึกษา จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านภาษารัสเซีย หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2696-5207 หรือเว็บไซต์ http://arts.tu.ac.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

error: