สตส.ตาก เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัครบัดนี้-20ต.ค.59

Advertisement Advertisement Advertisement สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณวุฒิ ป.ตรี (ป.ตรี ทางการบัญชีหรือพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก เลขที่ 8 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000 โทร. 0-5551-1598 ภายในวันที่ 12-20 ต.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัครบัดนี้-23ก.ย.59

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (วุฒิ ป.ตรี ทางการบัญชีหรือทางพาณิชยศาสตร์ ซึ่งได้มีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต) ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สระแก้ว ชั้น 3 (ฝั่งตะวันออก) ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว ภายในวันที่ 12-23 ก.ย.59 เวลา 8.30-16.30 น. คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

error: