เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56)

Advertisement เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 (26 ก.ค – 16 ส.ค 56) Advertisement   เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานเทศบาล ระดับ 1-3 โดยมีรายละเอียดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 5 อัตรา ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 3 พยาบาลวิชาชีพ 3 นักพัฒนาชุมชน 3 เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท ปวส. 7,460 บาท ปวท. 6,800 […]

อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56)

อบต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง (11 ก.ค. – 2 ส.ค.56) อบต.แวงน่าง เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานส่วนตำบล ระดับ 2-3 จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน  1  อัตรา สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ นักวิชาการเกษตร  จำนวน  1  อัตรา พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน  1  อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับสำหรับตำแหน่งตามวุฒิที่ประกาศรับสมัคร ป.ตรี 8,340 บาท […]

1 3 4
error: