สำนักงานที่ดินฝาง เชียงใหม่ รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-15ส.ค.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานธุรการ (ลูกจ้างชั่วคราว) 1 อัตรา ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้าง 7,620 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าทุกสาขา สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft word, excel,PowerPoint และการใช้ Internet) Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง บัดนี้-15ส.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-30พ.ค.65

      สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สตน.ทหาร 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ม.6 หรือวุฒิ ปวช-ปวส. สาขาพณิชยการหรือบริหารธุรกิจ สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร หน้าลิฟต์ ชั้น 8 อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 0900 ถึง 1500 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 บริเวณหน้าห้องประชุม สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ชั้น 7 อาคาร 5 และทางเว็บไซต์ ของ สำนักงานตรวจสอบภายในทหาร ที่ […]

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา จ้างเหมาบริการบุคลากรเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 12,000.- บาท/เดือน ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาบริหารธุรกิจ – ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเลขานุการ สาขาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สนใจสามารถมายื่นใบเสนอราคาด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ภายในวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา อาคาร ส่วนราชการ ตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น 3 ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7430-7240 […]

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา บัดนี้-20 ต.ค.64

  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะทันตแพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ หน่วยธุรการ งานบริหารและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. การสมัครและการยื่นใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment เท่านั้นตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ บัดนี้-1 ก.ย.64

  กองบิน 23 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 กันยายน 2564 คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กองบิน 23 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานธุรการ แผนกสนับสนุนการบิน กองบิน 23 จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 คุณสมบัติเพิ่มเติมเฉพาะ หากเป็นผู้มีประสบการณ์ในสายงานตรงตามตำแหน่ง ที่สมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และสำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 23 ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 0830 ถึง 1500 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครพนักงานธุรการ 4 อัตรา

  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 กันยายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 4 อัตรา ปฏิบัติงานงานสิทธิประกันสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วุฒิ ปวช. ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบ e-Recruitment Online ที่ https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-419-8864 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานธุรการ28มิ.ย.-2ก.ค.64

  สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.3/ม.6 รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ถึง 2 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (09.30 – 15,30 นาฬิกา) ณ สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก อาคารกรมสารบรรณทหารบก ชั้น 4 ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานธุรการ 17-25 มิ.ย.64

  สำนักงานจเรทหาร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน 2564 สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กลุ่มงานบริการ จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส. ทุกสาขา การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17-25 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ อาคาร 6 ชั้น 1 สำนักงานจเรทหาร สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย 127 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร. 0 2575 6523 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธุรการ วุฒิ ม.3 14-24 มิ.ย.64

  งานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3 ณ ที่ทำการงานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ สมัครด้วยตนเอง ณ ตึกบัญชาการชั้น 1 ห้อง 102 ที่ทำการงานการเจ้าหน้าที่ กองบริหารงานทั่วไป ฝ่าย ปฏิบัติการเดินรถ โทร 02 2204206 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) 14-24 มิ.ย.64 เวลา 9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.00 น. ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) การรับสมัครในครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครพนักงานธุรการ บัดนี้- 21 มิ.ย.64

  มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มิถุนายน 2564 มณฑลทหารบกที่ 46 รับสมัครทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6 การรับสมัคร รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในวันเวลาราชการ ณ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 46 ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โทร.0-7334-0141 ต่อ 43007 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 3
error: