สปสช.เพิ่มสิทธิ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ” สำหรับคนไทยทุกสิทธิ ฟรี!

Advertisement คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบบรรจุ สิทธิประโยชน์ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ” สำหรับคนไทย ทุกสิทธิ ที่มีภาวะติดบ้านติดเตียงหรือมีปัญหากลั้นขับถ่าย ดำเนินการผ่านกองทุนสุขภาพตำบล วันนี้ (25 พ.ค.65) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2565 มีมติเห็นชอบบรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค Advertisement ซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกสิทธิหลักประกันสุขภาพ โดยใช้งบประมาณจาก “กองทุนสุขภาพตำบล” หรือ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ทั้งนี้ สำหรับหน่วยจัดบริการ Long Term Care : LTC (การดูแลระยะยาวในชุมชน) ที่มีแผนการดูแลรายบุคคล (Care Plan) ตามเกณฑ์ที่จะได้รับผ้าอ้อมฯ ได้แก่ 1. หน่วยบริการ/สถานบริการ 2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ – จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจาก กปท. – จัดซื้อจัดหาผ้าอ้อม แผ่นรองซับ Advertisement […]

สปสช.เพิ่มสิทธิ ผู้สูงอายุ- คนพิการ แจก“ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” 3ชิ้นต่อวัน

สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ แจก “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่” 3 ชิ้น/คน/วัน ลดภาระค่าใช้จ่าย คาดใช้งบราว 230 ล้านบาท 8 พ.ค.2565 – ที่ประชุมบอร์ด สปสช. ล่าสุดมีมติเห็นชอบ บรรจุ “ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย” ให้เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) สำหรับคนไทยทุกคน โดยมีผลตั้งแต่ 2 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผนรองซับการขับถ่าย เป็นการดำเนินการเพื่อดูแลผู้ที่อยู่ในภาวะติดบ้าน ติดเตียง กลุ่มที่มีปัญหาการกลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ และมีค่าคะแนนระดับความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ตามดัชนี ADL ระหว่าง 0-6 หรือตามแผนดูแลรายบุคคล (Care plan) ซึ่งมีจำนวน 53,356 ราย โดยสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับขับถ่าย จำนวน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน ตามคำแนะนำของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำหรับในส่วนของงบประมาณรองรับนั้นให้เป็นการดำเนินการผ่าน “กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่” […]