คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Advertisement   Advertisement   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 ตุลาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 2/2564 (ไม่ผ่น ก.พ.) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา วุฒิ ปวส. Advertisement กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ทางไปรษณีย์ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิม พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/ คำสั่ง/ สมัครงาน ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 23 ส.ค.56)   1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ส.ค.56) คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร –        ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ –        มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office   1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.ย.56) คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร –          ปริญญาตรีทุกสาขา –          สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ –          มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี   2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   1  อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56) คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร […]

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)

ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 4 ตำแหน่ง (15 – 19 ก.ค. 2556)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เปิดรับสมัครงานราชการ พนักงานราชการ จำนวน 4 ตำแหน่งดังนี้   1.ชื่อตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร อัตราเงินเดือน : 12,240 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. [highlight]คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ[/highlight] ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.บริการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในภายนอกคณะ 2.ผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ 3.ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ และความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน และบุคคลทั่วไป 4.เผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย 5.ดูแลเวปไซต์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 6.ดูแลและพัฒนาเครื่อข่ายสังคมออนไลน์ของคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย   2.ชื่อตำแหน่ง […]

error: