บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา

Advertisement Advertisement   บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ที่ 55/2564 รับสมัครงาน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในด้านบริหารธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านนิเทศศาสตร์ ด้านสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง Advertisement รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 กันยายน 2564 การยื่นใบสมัคร (เลือกส่งเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น) 1. ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ 2. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) งานสารบรรณ […]