ธกส.เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557

Advertisement ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เตรียมเปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพัฒนาธุรกิจ,ผู้ช่วยการเงิน จำนวน 1,595 อัตรา ภายในเดือนมกราคม 2557 Advertisement แผนงานสรรหาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยพนักงานการเงิน ประจำปีบัญชี 2556-2557 หารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. 56 ตรวจสอบอัตราว่างและจำนวนที่ธนาคารต้องการ ช่วงเดือน ธ.ค.56 บริหารจัดการการสอบ ช่วงเดือน ธ.ค.56 ขออนุมัติหลักเกณฑ์ ช่วงเดือน ม.ค.57 ประกาศรับสมัครสอบ ช่วงเดือน ม.ค.57 กำหนดวัน เวลา สอบ ช่วงเดือน ก.พ. 57 ตรวจข้อสอบ ประมวลผล ช่วงเดือน มี.ค.-เม.ย.57 ประกาศผลสอบข้อเขียน ช่วงเดือน เม.ย.57 กำหนดสอบสัมภาษณ์ ช่วงเดือน พ.ค.57 ทั้ง หมดด้านล่างไม่ว่าจะเป็นสาขาหรืออัตราว่าง ฯลฯ เป็นระเบียบที่ ธ.ก.ส. จัดสอบครั้งใหญ่เมื่อปี 2552 ซึ่งบัญชีได้หมดอายุลงแล้ว […]