(45อัตรา)รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปกศ.ผู้ช่วยพยาบาล/ป.ตรี 17-23ม.ค.60

Advertisement โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 45 อัตรา 3 ตำแหน่ง Advertisement 1. พยาบาลวิชาชีพ 29 อัตรา เงินเดือน 11,760-12,180 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 7,110 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ Advertisement 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 15 อัตรา เงินเดือน 6,910 บาท – ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ 17-23 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(10อัตรา)รพ.สกลนคร รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-27ม.ค.60

โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – เพศชาย/หญิง (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)) – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร – ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารวิเคราะห์วิจัยบำบัด โรงพยาบาลสกลนคร ภายในวันที่ 6-27 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม   

(ด่วน!30อัตรา) รพ.นครพิงค์ รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล บัดนี้-23ธ.ค.59

โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 30 อัตรา เงินเดือน 7,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.3 หรือ ม.6 ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บัดนี้-23 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

(57อัตรา) รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี ขึ้นไป 22ส.ค.-2ก.ย.59

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 57 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท เงินเดือน7,590-15,960บาท ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) ตั้งแต่ 22 ส.ค.-2 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ : ด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. พยาบาลวิชาชีพ 13 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  – ได้รับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  2. นักวิชาการสาธารณสุข (พยาบาล) 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ […]

1 2
error: