ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)

Advertisement ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานราชการ 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา (บัดนี้ – 16 ส.ค.56)   Advertisement   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครงานราชการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งสำหรับผู้ที่สนใจดังนี้ 1.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) เงินเดือน 15,000 บาท และจะพิจารณาค่าประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการของธนาคารไม่เกิน 5 ปี ปีละ 6% วุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในด้านประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์ การโฆษณาและการตลาด วารสารศาสตร์ สื่อสารมลชน นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อสารด้านการตลาด 2.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เพศชาย/หญิง อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) […]