ผู้ชนะประมูลดาราเทวี 2พันล้าน ไม่มีเงินจ่าย เลื่อนวางหลักทรัพย์

Advertisement วุ่น! ผู้ชนะประมูล ‘ดาราเทวี’ 2 พันล้าน ไม่มีเงินจ่าย เลื่อนวางหลักทรัพย์ ประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัท โรงแรมดาราเทวี จำกัด และบริษัท เอ.พี.เค. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี ซึ่งบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เทอมอล พาวเวอร์ จำกัด หรือ ITHERMAL (บริษัทย่อยที่ IFEC ถือหุ้น 99.99%) เป็นผู้ชนะประมูลซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดได้ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ด้วยมูลค่า 2,012,620,000 บาท Advertisement อย่างไรก็ตาม […]

error: