ทน.ตรัง ไล่ออก ผอ.กองสวัสดิการสังคม นำรถหลวงไปใช้ เสมือนรถส่วนตัว 8 ปี

Advertisement เทศบาลนครตรัง ลงโทษไล่ออก ผอ.กองสวัสดิการสังคมแล้ว เหตุผิดวินัย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ป.ป.ช.ชี้มูล ใช้รถราชการเสมือนรถส่วนตัว ปมนำรถหลวงไปบ้านเมีย แถมเบิกน้ำมันเดือนละ 100 ลิตร นานกว่า 8 ปี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามคำสั่งเทศบาลนครตรัง ที่ 1447/2564 ลงนามโดย นายสัญญา ศรีวิเชียร นายกเทศมนตรีนครตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ลงโทษไล่ออกจากราชการ นายรณรงค์ ทรัพย์ปรุง พนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) เงินเดือน 55,840 บาท ได้กระทำผิดวินัย Advertisement กรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการหมายเลขทะเบียน กง 5459 ตรัง ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการใช้รถยนต์คันดังกล่าวจากทางราชการโดยมิชอบ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 2552 ถึงเดือน พ.ค. 2559 เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง […]