ผลสอบเรือสุโขทัยเสร็จแล้ว ยืนยันดูรอบด้านที่สุด ชูชีพมีพอกำลังพล

Advertisement 10 กุมภาพันธ์ พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวถึงการสอบสวนเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเมื่อ 18 ธ.ค.65 ว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่มี พลเรือเอกชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานและมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดูว่าเหตุการณ์ที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางด้วยสาเหตุใด และเมื่อจมแล้วได้ดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือและการค้นหาอย่างไร ปัจจุบันผลการสอบสวนก้าวหน้าสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งกำลังพลที่รอดชีวิต หน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ กำลังพล รวม 289 ปาก เสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการเรียบเรียง ผลการสอบสวน Advertisement พลเรือเอกเชิงชายกล่าวว่า สาเหตุหลักของการอับปางมาจากเมื่อน้ำเข้าเรือแล้วไม่สามารถสูบน้ำออกได้ทัน จนกระทั่งเรือเสียอาการ และทำให้เรือเอียง และจมลงในที่สุด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ต้องมาประมวลหาสาเหตุที่แท้จริง มีการตั้งสมมุติฐานหลายประเด็น แต่ผลการสอบข้อเท็จจริงจากกำลังพลที่รอดชีวิตประกอบวัตถุพยานที่ตัวเรือหลวงสุโขทัย ว่าเป็นไปตามคำให้การ และพุ่งประเด็นไปที่จุดใด ซึ่งปัจจุบันเรือหลวงสุโขทัย ยังอยู่ใต้ทะเลมาประกอบกับผลการสอบสวน Advertisement เมื่อถามว่า ต้องพิจารณาทั้งเรื่องธรรมชาติและเกี่ยวกับความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ (Human error) ใช่หรือไม่ ผบ.ทร.กล่าวว่า โดยสมมุติฐานเรืออับปางมีการตั้งประเด็นหลายประเด็น เราจะมีการนำเสนอที่ประชาชนสงสัยในทุกประเด็นทั้งการจมของเรือ เสื้อชูชีพจากการตรวจสอบอัตราของเรือหลวงรัตนโกสินทร์ และเรือหลวงสุโขทัยมีอัตราที่เพียงพอกับกำลังพลทั้งที่อยู่ในเรือ 120-130 ตัว ซึ่งเรือ […]