รพ.พระมงกุฎเกล้า รับสมัครพยาบาล-ผู้ช่วยพยาบาล70อัตรา

Advertisement Advertisement   โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว บัดนี้เป็นต้นไป 1. พยาบาล คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์ 30 อัตรา 2. ผู้ช่วยพยาบาล คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 40 อัตรา ผู้สมัครทุกตำแหน่งจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 30 ปี ผู้สนใจติดต่อที่กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10 โทร 02 – 763 – 3340 ในวันและเวลาราชการ Advertisement เอกสารที่ใช้สมัคร 1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชน 4. สำเนาคุณวุฒิการศึกษา 5. หลักฐานทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) 6. สำเนาใบประกาศนียบัตร (สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล) 7. […]