สพป.ลำพูน เขต1 รับสมัครนักการภารโรง วุฒิ ป.6/ป.7 20-26ก.พ.60

Advertisement สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง 6 อัตรา อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน วุฒิ ป.6/ป.7 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 Advertisement – โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ อ.เมืองลำพูน – โรงเรียนศรีบังวัน อ.เมืองลำพูน – โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ อ.เมืองลำพูน – โรงเรียนวัดหนองชิว อ.เมืองลำพูน – โรงเรียนบ้านฉางข้าวน้อย อ.ป่าซาง – โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง Advertisement ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.lpn1.obec.go.th ยื่นพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ภายในวันที่ 20-26 ก.พ.60 ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

error: