สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา

Advertisement Advertisement   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2564 จังหวัดนนทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา วุฒิ ปวส. 2. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท Advertisement 3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ให้ผู้สมัครสแกนเอกสารตามข้อ 3.1.1 – 3.1.3 เป็นไฟล์ pdf โดยเอกสารต้องมีความชัดเจน และถูกต้องครบถ้วน พร้อมส่งมาที่ E-mail : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน […]

เช็คเลย!! สถาบันที่เปิดสอน ป.โทวิชาชีพครู ให้กับผู้จบ ป.ตรีที่ไม่ได้จบครุฯ/ศึกษาฯโดยตรง มีที่ไหนบ้าง

  17 ธันวาคม 2561 ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ สุรวาท ทองบุ : Surawat Thongbu ได้เผยแพร่โพสต์เกี่ยวกับ การเรียน ป.โท วิชาชีพครู โดยระบุรายละเอียดพร้อมแนบลิ้งค์เอกสารบัญชีรายชื่อสถาบันที่เปิดสอน ป.โท วิชาชีพครู      

error: